Sənan Cabbarlı

senan-cabbarli

Sənan Cabbarlı

İxtisas: Filoloq

Azərbaycan Dillər Universiteti Filologiya (İspan dili və ədəbiyyatı)

Ədəbiyyat

İspaniyada romantizmin dahisi-Espronseda.

     Espronseda İspan ədəbiyyatının romantizm dövrünə bəxş etdiyi əsas şairlərdəndir. Esproneda qısa və üsyankar bir ömür sürmüş, inqilabçı və üsyankar ruhlu yazıçıdır.1808 -ci ildə İspaniya ordusunda polkovnik ailəsində anadan olub.  Şair və Fran...

2022-06-27