namazda-oxunan-dua-rabbene-etine-ve-rabbenegfirli
Müəllif: Samirə Behbudqızı /Tarix: 2024-05-29 /Oxunma Sayı: 148

Namazda oxunan dua - RABBƏNƏ ƏTİNƏ VƏ RABBƏNƏĞFİRLİ

Ərəbcə oxunuşu

Rabbənə ətina fid-dunyə həsənətən və fil-əxirati həsənətən və qinə azəbən-nər. Birahmətikə ya ərhamər-Rahimin. Rabbənəğfirli və li-validəyyə və lil-mumininə yəumə yəqumul-hisəb.

Ərəbcə yazılışı

Mənası

Ey Rəbbimiz! Bizə dünyada da axirətdə də yaxşılıq və gözəllik ver. Bizi cəhənnəm əzabından qoru. Ey Rəbbimiz! Məni, anamı, atamı və möminləri hesab günündə bağışla.

 

Paylaş: