Aydın Talıbzadə

aydin-talibzade

Aydın Talıbzadə

İxtisas: Teatrşünas Tənqidçi

Din

Aydın Talıbzadə - QURANIN SİRLƏRİ TÜKƏNMİR

      Quran kosmos kimidir: sonsuzdur.           Quran okean kimidir: hər sətri mərifət və həqiqət incilərilə doludur. Quran elm kimidir, özündə çoxsay...

2023-05-15

Teatr

Aydın Talıbzadə - İTALYANSAYAĞI PARAZİTLƏR

Mənim məqaləmin adı çox konseptualdır: əvvəla, Eduardo de Filipponun “Filumena Marturano” komediyasına fərqli hermenevtik yanaşma yönü, fərqli yozum təklif edir; ikincisi, pyesi rejissor dramaturgiyasının prinsipləri əsasında mənalar bolluğuna çıx...

2022-04-23

Sənət

Aydın Talıbzadə - Toy

İnsan ömrü üç önəmli nöqtə ətrafında “rəqsdir”: doğum, toy, ölüm. Və mən fəlsəfə açıb bu mövzuda risalə yazmaqdan, ritualdan-filandan danışmaqdan çox-çox uzağam. Onsuz da bütün kainat, kosmos ər-arvad, in-yan, luh-muhavi şəklində mövcuddur, əbədi ...

2021-07-04

Fəlsəfə

Loqos Niyazinin fəlsəfə diskursu - Yaz və yazı hədiyyəsi

  Niyə loqos? Səbrinizi basın, hamısını deyəcəyəm və Siz, sizlər professor Niyazi Mehdini mənim tanıdığım orijinal, bənzərsiz Niyazi kimi tanıyacaqsınız, azərbaycanlıların mental dünyasında fəlsəfə lağımları açmış, müasir düşüncə m...

2021-03-18

Fəlsəfə

Pandemiya xəstə kommunizm kimi

“Nə qədər ki təbii fəlakətlər mövcuddur, heç kim heç vaxt azad ola bilməyəcək”. Bu fikri mən deməmişəm, fransız yazarı Alber Kamyu deyib özünün “Taun” romanında. Boş söz deyib ancaq: çünki təbii fəlakətlər həmişə mövcud ol...

2021-02-02