Sual&Cavab

Sual&Cavab

 1. image

  Qlükoza nədir?

   Cavab

  1. image

   Qlükoza hüceyrədə ilkin yanacaq mənbəyi hesab olunur. Mürəkkəb quruluşlu şəkərlər və nişasta orqanizmdə əvvəlcə qlükozaya çevrilir. Bu yolla əmələ gələn qlükoza sonra istənilən anda metabolik sistemdə enerji mənbəyi olur. Qlükoza məhlulunu buxarlandırdıqda suyun bir hissəsinin ayrlması nəticəsində sirop əmələ gəlir. Qarğıdalı siropu qismən parçalanmış nişasta və qlükoza qarışığıdır. Onu Aspergillus oryzae bakteriyalarının köməyi ilə alırlar. Onun özlülüyünün yüksək olmasının səbəbi qısazəncirli birləşmələrinin su molekulları ilə əhatə olunması və hidrogen rabitələri əmələ gətirməsidir. Aspergillus oryzae bakteriyalarından düyünün etanola qıcqırdılmasında, Yapon arağı – sake istehsalında istifadə olunur.

   Ətraflı link: Qlükoza nədir?