Sual&Cavab

Sual&Cavab

 1. image

  Ziddiyyət qanunu nədir?

   Cavab

  1. image

   Ziddiyyət qanununun mahiyyəti belədir: Bir-biri ilə müqayisə olunmayan iki hökm (eyni vaxtda, eyni mənada və münasibətdə bir-birinə zidd olan) eyni zamanda həqiqi ola bilməz, son nəticədə bunlardan biri yalan olmalıdır.