Aqşin Yenisey

Publik

“Eurovision” - “Hayl Hitler!”ə qarşı halarvadı toyu

İlk "Eurovision” yarışması keçiriləndə (1956) Hitlerin və Mussolinin ölümündən doqquz, Stalinin ölümndən üç il keçmişdi. Onların xortlaya biləcəyindən qorxan Avropa bu tip liderlərin bir daha nəinki hakimiyyəti ələ keçirməməsi, ümumuyyətlə, doğu...

2023-05-12

Publik

XX əsr: Tanrı öldü, XXI əsr: Növbə insanındır

Axreologiya elmi sübut etdi ki, çağdan-çağa keçid baş verdikdə, həmişə şəklini dəyişə bilməyən tanrılar "ölüb”, asanlıqla şəklini dəyişə bilən dinlər sağ qalıb. Həmişə də tanrıları "öldürüb”, dini sağ saxlayan insan ölub. ...

2023-04-04

Sənət

Üzeyir Hacıbəyliyə verilən “mükafat”

Azərbaycan maarifçilərinin bir qüsuru vardısa, o da bu idi ki, cəhaləti yalnız dini düşüncənin geridəqalmışlığı kimi təqdim edirdilər. Siyasi, mədəni, elmi geridəqalmışlığa bir o qədər önəm vermirdilər. Bu da sonrakı nəsillərin siyas...

2023-01-06

Publik

“Yazıq canavar! Bu qədər qoyunu necə yeyəcəksən?”

Pula pul deməyən Afinada hər kəsin susduğu dövrdə Sokrat gəncləri başına yığıb dil boğaza qoymadan danışırdı, yəni susmamışdı. Amma Afina xalqı susmağı qızıl hesab etməyən bu adamın öldürülməsinə səs verdi. Çünki Sokrat xalqın, kütlənin deyil, ö...

2022-10-26

Ədəbiyyat

Aqşin Yenisey - AMALİYANIN CİB DƏFTƏRİ ÜÇÜN

AMALİYANIN CİB DƏFTƏRİ ÜÇÜN ağır-ağır örtülən darvazanın səsindənkədərli heç nə yoxdurağır-ağır batan gəminin həyəcanlı fitindənbunu görüb heç bir kömək edə bilməyənsahildəki yeganə sakinin görkəmin...

2022-01-31