cilcam-ve-ya-qirx-acar
Müəllif: Publisist.az /Tarix: 2022-02-02 /Oxunma Sayı: 1341

“Çilcam” və ya “Qırx açar”

“Çilcam” və ya “Qırx açar”. Cənubi Azərbaycan. XIX əsr.
Materialı: mis
Texnika: oyma
“Çilcam” - “Qırx açar" camı hamamda çimib çıxarkən, xüsusi mərasimlərdə dini ayinlər zamanı istifadə olunurdu. Yaxud yeni doğulmuş uşağın 40-ı çıxdıqda onun çiləsini bu qabdan üzərinə su tökülüb, yuyundurulduqda istifadə edilirdi. Camın bütün səthinə ərəb qrafikalı yazılar, dibində isə sahibin adı həkk edilib. Kənarına üzərində Allahın adları yazılmış açarlar bərkidilib.
 
 
 
Чаша «Чильям» или «Гырх ачар» (Сорок ключей). Южный Азербайджан. XIX век.
Материал: медь
Техника: резьба
Чаша «Чильям» - «Гырх ачар» (Сорок ключей) использовалась во время особого религиозного обряда омовения в бане. Его также применяли, когда новорожденный достигал 40-дневного возраста - водой из этого тазика обливали младенца. По всей поверхности чаши выгравированы арабские надписи, внизу – имя мастера. К ободку прикреплены ключи с именами Аллаха.
 
 
 
“Chiljam” or "Girh achar" (Forty keys) basin. South Azerbaijan. XIX century . There is inscription on it: owner- Alakbar
Material: copper
Technique: carving
“Chiljam” - "Girh achar" (Forty keys) basin was used during a special religious ceremony of ablution in bath. Or it was used when a newborn infant has attained 40 days of age, the water from this basin was poured over the baby. Arabic inscriptions are engraved all over the surface of basin, at the bottom – a name of the master. The keys with the names of Allah are fastened to the rim.
 

Paylaş:

  1. Publisist.az saytı müəllifin subyektiv təxəyyülü fonunda cəmiyyətin aktual problemlərinə toxunur